.
مقصد
.

Darvishi Royal Hotel 5 ستاره‌

24th and 26th Imam Reza street - شهر مشهد